PREBALLET

 

PREBALLET +6 anys

 

DIMARTS 

18'15h a 19'15h

Classes destinades a l'aprenentatge de la tècnica del ballet clàssic, consolidant així una bona base tècnica per poder ballar qualsevol disciplina. Es treballarà la correcta col.locació del cos, flexibilitat, equilibri, coordinació, memòria i musicalitat. Tot a través de seqüències de moviment i amb música.