BALLET

 

BALLET I 

2n-3r- 4rt

 

DILLUNS I DIMECRES

17'30h a 18'30h

 

BALLET I I

4rt-5è-6è

 

DILLUNS i DIMECRES

18'30h a 19'30h

 

Classes destinades a l'aprenentatge de la tècnica del ballet clàssic, consolidant així una bona base tècnica per poder ballar qualsevol disciplina. Es treballarà la correcta col.locació del cos, flexibilitat, equilibri, coordinació, memòria i musicalitat. Tot a través de seqüències de moviment i amb música. 


BALLET III 

INTERMIG JOVES/ADULTS 

 

DILLUNS/DIMECRES 16h a 17'30h

 

 

DIVENDRES 

espai destinat a aquells i aquelles en preparació per proves d'accés a conservatori i estudis professionals de la dansa i teatre musical.