BALLET

 

BALLET I 

2n-3r

 

DILLUNS

17'15h a 18'15h

 

BALLET I I

4rt-5è-6è

 

DIMECRES

17'30h a 18'30h

Classes destinades a l'aprenentatge de la tècnica del ballet clàssic, consolidant així una bona base tècnica per poder ballar qualsevol disciplina. Es treballarà la correcta col.locació del cos, flexibilitat, equilibri, coordinació, memòria i musicalitat. Tot a través de seqüències de moviment i amb música. 


BALLET III 

INTERMIG JOVES/ADULTS 

 

DILLUNS/DIMECRES 16h a 17'30h

DIVENDRES 16h a 17'30h 

DIJOUS 10'30h 

 

 

BALLET INICIACIÓ ADULTS 

DILLUNS 20h a 21h